Kontakt z nami
tel. 600 889 864

MOC.perspektyw

Akademia Juniora – dziecięcy start w przyszłość 

moc perspektyw Akademia Juniora 2018

MOC.PERSPEKTYW
całoroczne zajęcia edukacyjne dla dzieci ❤️

Dzieci pragną być dorosłymi – i nimi zostają!   tak jak i Ty Rodzicu byłeś dzieckiem…

Misją Akademii Juniora jest wszechstronne wspieranie dziecięcych dążeń do spełniania marzeń, rozwoju, budowania wiedzy, wewnętrznej siły, wiary w siebie i odwagi, by w przyszłości być spełnionym, szczęśliwym człowiekiem. To wartości zajęć Akademii Juniora, które polecamy w ramach naszej oferty edukacyjnej i całorocznych zajęć MOC.PERSPEKTYW. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów obejmować będą wszechstronny rozwój, wzmacniając funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym, szkolnym, a przede wszystkim rówieśniczym. Zajęcia poprowadzi Agata Padamczyk-Paternoga pedagog, logopeda, terapeuta ręki, trener, coach. Interdyscyplinarna aktywność zawodowa trenerki, posiadane kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie pracy z dziećmi i dorosłymi w gabinecie logopedyczno-pedagogicznym, w Akademii Juniora, Szkole Języków zrodziła projekt MOC PERSPREKTYW.

Jedynie dbając o rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka możemy być pewni, że zapewnimy mu dobry start w przyszłość, stworzymy moc perspektyw. Dlatego też program naszych zajęć warsztatowych jest wszechstronny i uwzględnia funkcjonowanie dziecka w kontekście społecznym, jego rozwój emocjonalny, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim buduje wiedzę o otaczającym go świecie. Tylko rozwijając naturalne umiejętności dziecka, jego talenty, predyspozycje sprawimy, że stanie się otwartym młodym człowiekiem, znającym swoją wartość, a wzbogacony o wiedzę gotowy do działania – podsumowuje Agata Padamczyk-Paternoga.

➡️   moduły – zakres poszczególnych zajęć MOC.PERSPEKTYW

🔴  Moduł „Kim jestem, co potrafię”  Budujemy poczucie własnej wartości oraz pewności siebie, która formuje silną osobowość dziecka. Wzmacnia emocjonalne dziecko, pomaga przezwyciężać wyzwania przedszkolne, szkolne, oraz koleżeńskie. Umiejętności interpersonalne to atrybut w budowaniu relacji, komunikowaniu się. Nabywanie samoświadomości w kontekście swojej roli w grupie rówieśniczej,  poczucia własnej wartości oraz pewności siebie formuje silną osobowość i wyposaża młodego człowieka w niezbędne umiejętności. Zajęciami chcemy wyzwolić pokłady energii, a przede wszystkim kreatywności jakie mają w sobie dzieci. To będzie moc! Już to czujemy!

🔴  Moduł „Jak się uczyć” – (dedykowany dzieciom szkolnym) Nauczymy się organizować miejsce nauki, jak zaplanować pracę i rozplanować materiał do opanowania. Nauczymy się ustalać priorytety swoim obowiązkom oraz jak planować i działać, by osiągnąć swój cel. Wszystko to by poprawić swoją efektywność w nauce! (również z najmłodszymi). Będziemy uczyć się planowania, ćwiczyć koncentrację uwagi, usprawniać zapamiętywanie, refleks i inne techniki sprzyjające uczeniu się.

🔴  Moduł „Przygotowanie do nauki czytania i pisania dla przedszkolaków” Są to zajęcia zapoznające z alfabetem, rozróżnianiem na samogłoski, spółgłoski, sylaby, wstęp do nauki czytania. Dodatkowo wkomponowane elementy pisania połączone są z terapią ręki, by pisanie nie sprawiało trudności.
Warto zaznaczyć, że umiejętność czytania związana jest z koncentracją, refleksem, jak i umiejętnością wychwytywania różnić pomiędzy literami, co będziemy ćwiczyć na naszych zajęciach!

🔴  Moduł „Usprawnianie języka polskiego dla uczniów” Pomoc w pokonywaniu trudności w czytaniu (opcjonalnie), czytanie ze zrozumieniem, analiza tekstu. Budowanie wypowiedzi ustnej, opowiadanie. Praca z głosem – emisja głosu, podstawy dykcji i artykulacji oraz autoprezentacji.

🔴  Moduł „Rozwijanie umiejętności matematycznych” Umiejętności matematyczne kształtują się już we wczesnym dzieciństwie! Ale okazuje się, że braki i trudności w nauce pojawiają się już na etapie pierwszych lat szkolnych. Dlatego warto wspomóc dzieci przedszkolne jak i szkolne ćwiczeniami stymulującymi logiczne oraz abstrakcyjne myślenie. Podczas zajęć w formie warsztatów będziemy rozwijać umiejętności sprawnego myślenia, liczenia, analizowania. Zagadki, zgadywanki, kalambury, rebusy, labirynty. Wprowadzanie, utrwalanie pojęć matematycznych oraz pozostałych porządkujących świat wartości związanych z czasem i przestrzenią to fascynujące odkrycia dla młodego człowieka, które przybliżają jednocześnie matematyczny świat. Prowadząca ukończyła szkolenie „Dyskalkulia. Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki. Praktyczne metody pracy”

➡️   informacje dotyczące modułów MOC.PERSPEKTYW

🔴   Zakres poszczególnych modułów dopasowany jest odpowiednio do grupy wiekowej, czyli możliwości rozwojowych dzieci.

➡️   podział na grupy wiekowe:

🔴  Grupa przedszkolna – Badacze – dzieci 5 i 6 letnie.
🔴  Grupa wczesnoszkolna – Naukowcy – dzieci z klas 1-3.

➡️   rodzaje grup:

🔴  Grupa przedszkolna – max 10.
🔴  Grupa wczesnoszkolna –  max. 10.

➡️   terminy zajęć:

🔴  Planowany termin zajęć:  piątek godz. 16.00 i godz. 17.15. Dzień i godzina może jednak ulec zmianie.

➡️   czas trwania zajęć:

🔴  Zajęcia trwają  60 minut i odbywają się 1 raz w tygodniu

➡️   czas trwania kursu:

🔴  Projekt MOC.PERSPEKTYW obejmuje 33 godz. i trwa od października do czerwca.

➡️   forma zajęć:

🔴  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów.

➡️   miejsce zajęć:

🔴  Zajęcia odbywają się w Sanoku, Traugutta 11 (nad pizzerią Soprano)

➡️   płatności:

🔴  Miesięczny koszt zajęć wynosi 90-120 zł Kwota zależy od ilości zajęć w miesiącu. Koszt godziny zajęć 30 zł

🔴  Opłaty za zajęcia można dokonywać w systemie miesięcznym jak i półrocznym i rocznym.

🔴  Opłaty za kurs uiszcza się według harmonogramu płatności, jaki otrzymuje się przy zapisie na kurs oraz wg zdeklarowanego  systemu płatności, którego terminy są nieprzekraczalne.

🔴  Płatności miesięcznych dokonuje się zawsze z góry w terminie NAJPÓŹNIEJ do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny nowy miesiąc nauki. Płatności  dokonywać należny przelewem na konto.

➡️   co obejmuje opłata:

🔴  Oplata oprócz zajęć obejmuje wszystkie materiały jakie wykorzystywane będą na zajęciach (art. papiernicze i inne) oraz materiały edukacyjne jakie otrzymywać będą dzieci na zajęciach.  Zajęcia nie wymagają kupowania dodatkowych podręczników.

🔴   2 w roku szkolnym 20 minutowe indywidualne konsultacje omawiające pracę dziecka. 💚 Po jednej na semestr.

➡️   zapisy:

🔴  Zapisy na całoroczne zajęcia MOC.PERSPEKTYW w roku szkolnym 2018/2019.  trwają do 24 września br. O przyjęciu decyduje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Spotkania informacyjne dla zainteresowanych rodziców odbędą się wg harmonogramów dostępnych po 10 września na naszym Facebooku oraz pod nr telefonu 600 889 864. Możliwość udziału w spotkaniach prezentujących zajęcia możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu się SMS pod numerem!

☎️  600 889 864 

➡️   warsztaty dla dzieci starszych oraz młodzieży:

🔴  Dla dzieci (4-8 klSP) proponujemy tematyczne warsztaty weekendowe z poszczególnych modułów.  Jaki warsztat jest w ofercie miesiąca najlepiej jest obserwować na naszej stronie na Facebooku   https://www.facebook.com/AkademiaJunioraSanok/

🔴  Dla młodzieży proponujemy tematyczne warsztaty weekendowe dostępne w Pracowni Rozwoju Osobistego pod linkiem warsztaty dla młodzieży

warsztaty